Onderzoekt mogelijkheden testwinkel in Biezenmortel

V&A (Vraag & Antwoord)

Moet een kleine kern die zich aanmeld al een locatie beschikbaar hebben?

Nee dat hoeft niet. In eerste instantie zijn we op zoek naar enthousiaste bewoners die het diensten niveau in hun dorp willen verhogen. In tweede instantie wordt in overleg met de gemeente een geschikte locatie gezocht.

Wordt er van de gemeente wat verwacht?

Ja. Om diensten in een kleine kern te behouden of weer terug te krijgen is de medewerking van veel partijen noodzakelijk. Zo ook de medewerking van de gemeente. De gemeente wordt gevraagd om voor een geschikte bouwlocatie te zorgen en deze voor een symbolisch bedrag beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt de gemeente gevraagd voor de infrastructuur zoals parkeerplaatsen en straatverlichting te zorgen.

Wat zijn de openingstijden van een Rest-O-Super?

Dat zal een combinatie worden van de tijden van een restaurant en een supermarkt. Voor deze menging van functies is wet en regelgeving nog niet aangepast. Overleg met de gemeente en maatwerk zal dus nodig zijn.

Wie zorgt er voor de ondernemer die de Rest-O-Super gaat exploiteren?

Hier zorgt Van Tol Retail voor. Continu worden er ondernemers geworven en begeleid om nieuwe en vrijkomende winkels te bemensen. Ze gebruiken hier reclamespotjes voor op radiozender 100% NL en ze hebben een website www.dopjeeigenboontjes.nl waar ondernemers zich kunnen oriƫnteren. Als t.z.t. de locatie in beeld is voor de testwinkel dan zal er ook locaal geadverteerd worden in de huis aan huis bladen om een ondernemer of onderneemster te vinden die geschikt is.

We hebben nog een bakker in het dorp. Is het dan wel verstandig om een Rest-O-Super te vestigen?

Bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor de testwinkel wordt hier rekening mee gehouden. Een Rest-O-Super streeft ernaar om samen te werken met locale ondernemers waar dat mogelijk is. Zo zal de bakker gevraagd worden of hij het brood wil leveren. Maar mogelijk gaat de samenwerking nog verder en wil de bakker de Rest-O-Super gaan exploiteren.

Hoe groot wordt een Rest-O-Super ongeveer?

Dat kan heel verschillend zijn. Want het bouwen van een Rest-O-Super is maatwerk. Welke behoeftes zijn er in het dorp? Is er bijvoorbeeld behoefte aan een multifunctionele ruimte voor een fysiotherapeut, huisarts, kapper en pedicure. Voor een minimale omvang kun je uit gaan van 150m2. Dat is dan 75m2 voor het resto gedeelte en 75m2 voor het super gedeelte. Daarbij komt dan nog de ruimte voor een terras en de ruimte voor de parkeerplaatsen. Het is handig om de ruimte niet te krap te maken. Mocht er in de toekomst behoefte aan ruimte zijn dan kan een Rest-O-Super gemakkelijk wat groter gemaakt worden. Hij is immers modulair gebouwd.

Als na de proefperiode onverhoopt blijkt dat de Rest-O-Super niet rendabel te exploiteren is, wat gebeurt er dan mee?

Hij kan dan relatief eenvoudig vanwege de modulaire opbouw afgebroken worden. Dit is ook een belangrijk voordeel van modulair bouwen. In een bestemmingsplan ontstaat dan meer ruimte. Een locatie is bijvoorbeeld niet geschikt voor woningbouw maar wel voor sociaalondersteunende bebouwing zoals een Rest-O-Super. Het is voor de overheid dan belangrijk om er zeker van te zijn dat de bebouwing verwijderd wordt als deze geen sociale functie meer heeft.

Heeft een Rest-O-Super subsidie nodig om te kunnen draaien?

Nee. Alles is er op gericht om de Rest-O-Super op eigen benen te kunnen laten staan. Alleen voor de planvorming en het uitwerken van het concept heeft de provincie Noord-Brabant een subsidie beschikbaar gesteld aan de initiatiefnemers.

Wat is het belangrijkste om een Rest-O-Super te laten slagen?

Enthousiaste bewoners die gebruik gaan maken van de diensten van de Rest-O-Super en een ondernemer die uit het goede hout gesneden is.

Je hoort wel eens dat gehandicapten betrokken worden bij een buurtwinkel of restaurant. Is dat bij een Rest-O-Super ook het geval?

Dit behoort tot de vrijheidsgraden van de ondernemer. Als hij of zij hier affiniteit mee heeft dan kan dit georganiseerd worden. Maar het is ook mogelijk om een samenwerking aan te gaan met een ROC.

Systeembouw, modulair bouwen klinkt mooi maar komt het er niet te veel als een noodgebouw uit te zien?

Hier hoeft u niet bang voor te zijn. Met dit systeem worden tegenwoordig ook nieuwbouw woningen gemaakt die minimaal 50 jaar mee moeten gaan. De basis is een stalen frame gevuld met gewapend beton. Hierop worden de wanden gemonteerd. Volgens dit innovatieve systeem worden 66 starterswoningen in Oss gebouwd. Klik hier voor een filmpje over dit project.

 

Hebt u een vraag die hier niet bij staat? Stuur dan uw vraag naar tgoossens@rmb.nl .